V průběhu roku pro vás připravujeme workshopy a další akce na podporu péče o lidi v práci, wellbeing organizací i jejich lidí. Zaměřujeme se na podporu tvůrčí práceprevenci syndromu vyhoření.
Workshopy vedou praktici – odborníci na danou tématiku.

PLÁNOVANÉ AKCE:

USKUTEČNĚNÉ AKCE:

Share This