1. Úvod

Jsme společnost My Refresh s.r.o. Veškeré odkazy na „my/náš“ se týkají společnosti My Refresh s.r.o.

„Osobní údaje“ jsou definovány jako informace, které se týkají vás osobně, jako například vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa.
Přečtěte si prosím toto opatření o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji poté, co jsme je získali. Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů dříve, než nám sdělíte své osobní údaje. Při procházení naší webové stránky nemusíte sdělovat své osobní informace.
Budete-li mít jakékoli pochybnosti či dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu [email protected].

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Datum nejnovější aktualizace je na této stránce uvedeno.

 

 1. Kdy sbíráme údaje?

Sbíráme od vás osobní údaje, když na našich webových stránkách provádíte následující úkony:

 • registrujete se pro objednávání našich služeb,
 • vznášíte online jakékoli další dotazy

 

 1. Jaké osobní informace od vás zjišťujeme?
  Při přihlášení na školení od vás zjišťujeme následující osobní informace:
 • jméno,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • další osobní data, která nám poskytnete dobrovolně.

 

 1. Co děláme s vašimi osobními údaji?
  Když nám poskytnete své osobní údaje, jak je uvedeno výše, používáme tyto vaše osobní údaje ke:
 • zpracování vašich objednávek služeb,
 • korespondenci s vámi ohledně vašich objednávek a k vašemu informování o nejnovějších produktech či speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, pokud jste si v samostatném prohlášení nezvolili možnost nebýt zahrnuti do této komunikace,
 • odpovídání na vámi zaslané dotazy a k vašemu informování o nejnovějších produktech či speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, pokud jste si zvolili v osobní či elektronické komunikaci s námi možnost dostávat tyto informace.


Vaše osobní údaje sdělíme pouze vládním orgánům a soudním orgánům, zákonným nabyvatelům naší společnosti a dodavatelům, které zaměstnáváme, aby zpracovávali data naším jménem.

 

 1. Cookies a ostatní technologie

Když používáte naše webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamu, ukládáme na pevný disk vašeho počítače informace v podobě „cookies“ (v podstatě malý textový soubor nebo jednoduchý GIF). Soubory cookies nám dovolují ušít naše stránky na míru vašim zájmům a zálibám. Cookie může například obsahovat informace o stránkách, které jste navštívili na této webové stránce, což nám dovolí vám přizpůsobit vaši příští návštěvu těchto stránek. Nicméně cookies nám nedovolují přístup do zbytku vašeho počítače.
Abychom mohli analyzovat úspěšnost našich marketingových kampaní, používáme také další technologie jako webové signály a sledování. 

Většina internetových prohlížečů vám umožňuje mazat cookies nebo dostat varování vždy předtím, než je soubor cookie uložen na vašem pevném disku. Další informace získáte v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče nebo jeho nápovědě. V případě, že deaktivujete cookies, které ukládáme do vašeho počítače, nebude případně moci využívat některé služby nebo možnosti našich webových stránek.

 

 1. Odkazy na jiné webové stránky

Tato webová stránka obsahuje hyperlinky na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů a my vám doporučujeme, abyste si je vždy přečetli. V nich je přesně stanoveno používání osobních údajů, které uvedete během návštěvy těchto webových stránek. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran a vaše využívání takovýchto webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí.

 

 1. IP adresy

Studujeme trendy návštěvnosti, protože máme zájem na úspěšném šíření informací prostřednictvím webových stránek. Náš server zaznamenává informace, jakou jsou IP adresy vaší sítě, které stránky jste navštívili a jak dlouho vaše návštěva trvala. Poté používáme analytický software k vytváření zpráv, které nám pomáhají dozvědět se víc o tom, jak můžeme ještě zpříjemnit vaše zkušenosti s webovými stránkami. Pro webovou analýzu se používá anonymizovaná IP adresa. Záznamové soubory jsou pravidelně mazány. IP adresa je číslo vyhrazené pro váš počítač vaším poskytovatelem služeb, který vám poskytuje přístup k internetu.

 

 1. Obrazové záznamy

Obrazové záznamy z námi realizovaných akcí jsou pořizovány pouze s Vaším souhlasem.  Souhlas se uděluje na dobu 5 let od okamžiku podepsání souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí adresovanou do sídla společnosti MyRefresh.

 

 1. Vaše práva ohledně vašich osobních údajů

Máte právo vyžadovat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a opravit jakékoli chyby v těchto údajích. Své žádosti adresujte prosím na [email protected]. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů o vás z našich záznamů. Dále máte právo kdykoli vyslovit nesouhlas s používáním vašich osobních údajů a právo žádat vysvětlení. Informujte nás prosím na naší kontaktní adrese [email protected].

 

English version will be released by the end of June 2018.

Share This