PROMĚNIT WELLBEING VE STRATEGII
…od hlavy vedení do denní praxe zaměstnanců.

Společně přetváříme myšlenky o udržitelné a prosperující firmě  ve skutečnost. Zdravá firma = konkurenční výhoda.

Hledáme cesty k prosperitě firmy přes prosperitu lidí – zaměstnanců.

Jak?

  navrhujeme strategie a plány systematické péče o lidi

  provázíme změnami firemní kultury a přístupu k lidem

  zlepšujeme pracovní prostředí

  lektorujeme, mentorujeme, konzultujeme a pečujeme

 

 

Tím zvyšujeme spokojenost, angažovanost a tvořivost zaměstnanců, snižujeme fluktuaci, nemocnost a stres. Přispíváme k posílení employer brandu – pozitivnímu vnímání vaší firmy zaměstnanci (i potenciálními).

Vytváříme vaší jedinečnou cestu k prosperitě, to je cesta FRESH COMPANY.

Jak vypadá spolupráce s námi?

Spolu s vámi hledáme smysluplná, realistická a udržitelná řešení. Ty s vámi realizujeme a hledáme cesty k udržení žádoucího efektu. Nebo vás provedeme jen tou fází, kde potřebujete podpořit.

Jaké nástroje nejčastěji používáme?

Naslouchání, hloubkové rozhovory, pozorování, analýzy, čísla, focus groupy, konzultace, koučing, řízené brainstormingy, facilitace, workshopy, tréninky a péči.

PROBUDIT VÝKON A POHODU
… jdeme do hloubky.
Každá bariéra výkonu a pohody má své příčiny, projevy a hlavně následky.

Na začátku dáme hlavy dohromady. Zjistíme, co opravdu potřebujete a kde a proč problém vzniká.

Postavili jsme ukázková řešení běžných problémů lidí ve firmách.

Vaše řešení však přizpůsobíme vaší situaci, potřebám, časovým i finančním možnostem.

PROVĚTRAT BENEFITY
… malými krůčky k velké změně.
Jednoduché, časové nenáročné, přesto pomáhají a mění. To jsou naše REFRESH DAYS. Vyberte si z 60 minutových až 1denních workshopů se změnovým potenciálem, konzultací, speedmentoringu/koučinku, masáží či krátkých nácviků s wellbeing tématy.

Doplňují je POUKAZY na péči a konzultace.

Jak Refresh Days využít ve vaší firmě?

  sestavit si dny zdraví

  workshopy pomohou zjistit skutečné potřeby zaměstnanců

  ochutnat krátké workshopy před dlouhodobou spoluprací

  využít sezónní workshopy dle ročních období

  doplnit a osvěžit vaše stávající aktivity a benefity

  darovat Refresh 4U poukázky na péči pro jednotlivce

Možná však řešíte ještě něco jiného. Spojte se s námi, postavíme řešení přímo pro vás.

Share This