Světová zdravotnická organizace pravidelně pořádá 7. dubna Den zdraví, a to ku příležitosti připomenutí svého založení, a především tak vytváří jednou za rok prostor věnovat se vybranému zdravotnímu problému, který řeší lidé na celém světě. Tématem roku 2017 je DEPRESE. 

Jedním dnem zdraví iniciativa WHO nekončí, právě naopak. Na den zdraví navazuje téměř roční kampaní s podtitulem „Deprese –mluvme o tom.“ Lépe pochopit, jaká deprese je a jak jí lze předcházet a léčit, pomáhá překonat silné sociální stigma spojené s dušeními onemocněními. Právě silné sociální stigma je překážkou pro lidi potřebující v této oblasti pomoci. Deprese způsobuje duševní úzkost a dopad na schopnost lidí provádět i ty nejjednodušší každodenní úkoly, které mají někdy zničující důsledky pro vztahy s rodinou a přáteli a schopnost vydělat si na živobytí. Mluvit o těchto zdravotních problémech ve větší míře, právě i na pracovištích, je cesta, jak pomoci zaměstnancům své zdravotní problémy neupozaďovat a nebát se je řešit.

Pro představu v roce 2015 bylo na psychiatrických ambulancí v ČR provedeno přes 3 miliony vyšetření. Nejčastějšími diagnózami jsou právě neurotické poruchy (cca 40 % z celkového počtu léčených). Počet pacientů, kteří se ambulantně léčí s neurotickými poruchami, je dvojnásobný oproti roku 1998. V roce 2015 se prostonalo díky psychiatrickým diagnózám přes 1,1 milion dní a jeden případ pracovní neschopnosti trval v průměru 81,7 dní.

DIAGNOSTIKA A OSVĚTA JE PRVNÍ KROK

WHO v 80.letech iniciovala projekt Zdravé město, na jejíž popud vzniklo v roce 1994 zájmové sdružení Národní síť Zdravých měst České republiky, dnes s více než sto členy. Jednou ze základních kampaní asociace jsou DNY ZDRAVÍ ve Zdravých městech, obcích, regionech. Dny probíhají pravidelně na podzim a vzhledem k množství zapojených partnerů (NNO, zdravotní organizace, školy apod.) se jedná se nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v ČR. Informovat o možných způsobech péče o své zdraví,  prevenci, ale i o dlouhodobých aktivitách, které přispívají k fyzické a duševní pohodě, to jsou hlavní cíle Dnů zdraví.

Dny zdraví jsou velmi rozšířené i ve firemní sféře. Zaměstnavatelé pravidelně pořádají tyto akce i několikrát do roka. Informovat, změřit a zkusit jsou hlavní motta nabízených aktivit v rámci těchto dní. Dny zdraví jsou prvním krokem vpřed ke zlepšení zdraví a spokojenosti. Co většinou už schází je provázanost na další aktivity a podpora zaměstnanců v dlouhodobé snaze změny realizovat a vytvořit si nové návyky.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

HOŘET, ALE NEVYHOŘET

Ústředním tématem letošního Podzimního Refreshe je energie a výkonnost, která nám v podzimních měsících začíná chtě nechtě ubývat. Po letních dnech plných slunce a elánu, který jsme si dovezli v nacpaných kufrech z dovolených, nás čeká návrat do všedních pracovních dnů. O tom, jak si v sobě udržet plamínek energie co nejdéle a jak nechat rozkvést firemní zahrady zdravými a spokojenými zaměstnanci, jsme si povídali s Gabrielou BÖHMOVOU, osobní koučkou, lektorkou a amatérskou zahradnicí.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

Podzimní Refresh je trošku něco jiného než klasické dny zdraví. Zkusíš mi vysvětlit rozdíl?

Den zdraví bývá jednorázová akce. Dozvím a zopakuji si, co a proč je zdravé a správné. Někdy zjistím svůj tlak a dioptrie. Může mě to informovat, postrašit, nakopnout ke změně. Ale upřímně, mnoho těch informací máme a žijeme jak žijeme. Buď musím mít problém, se kterým chci něco dělat a/nebo potřebuji pomoci s tím, jak to mám dělat konkrétně já ve svých podmínkách. Případně ty podmínky změnit.

MyRefresh inspiruje firmy, aby místo plošných info náletů – co je správné / zdravé, zjišťovaly, co jejich zaměstnanci skutečně potřebují a co jim pomůže. Třeba workshop na míru, nácvik nebo individuální konzultace. Někdy malá změna, která nic nestojí úžasně zpříjemní lidem práci. Podzimní Refresh je nabídka, ze které si firma může vybrat potřebné a dále vhodně navázat. Aby se skutečně něco změnilo.  Poslouchat, co je zdravé a přitom vědět, že mi to můj provoz neumožňuje je  frustrující.

„Hořet, ale nevyhořet.“ tento workshop je hlavním námětem Podzimního Refresh. Proč zrovna toto téma?

Určitě to znáte: když „hoříte“ jste tvůrčí a angažovaní. Máte dobré výsledky a radost z práce. Ale potřebujete k tomu dost energie. Na podzim potřebujeme víc energie, abychom zvládli všechny změnu, co přináší – mění se počasí, prázdninový rytmus přeskočí do pracovního tempa, které roste s blížícími se Vánocemi. Začíná školní rok, mění se jízdní a jiné řády… Na druhou stranu může být obtížnější energii doplňovat – ubývá světla a tepla, často i pohybu venku, dovolená v nedohlednu a bacily útočí. Velmi zjednodušeně:  nedostatek energie a potřeba podávat výkon vyvolává stres a zvyšuje riziko vyhoření. Na to workshop upozorňuje a přináší inspiraci k prevenci a řešení.

 

Workshop je určitě dobrý začátek, jak ale pokračovat dál?

Aktivně :-). Z workshopu odejdete s jednoduchými tipy, co pro sebe můžete dělat. MyRefresh má návazné workshopy, které se různým oblastem prevence vyhoření věnují detailněji – životosprávě, pohybu, správnému sedu a dýchání, aromaterapii, sebereflexi,  péči o sebe, o tým. Firmy si z nich mohou, podle konkrétních potřeb zaměstnanců, vybrat takové, které jim nejvíce pomohou.

Když se budeme zabývat výhradně částí „hořet“, máš doporučení, jak neuhasnout nejen v práci, ale i v životě?

Předně, musí mít co hořet. Musíme mít energii, být zdraví, pečovat o sebe.

Také je potřeba rozfoukávat jiskry. To jsou naše hodnoty, kterými když žijeme, hřejí nás, dávají našemu životu i práci smysl a uspokojení. Potřebujeme vědět, co je pro nás důležité a hlídat si, abychom to v životě – a práci skutečně měli. Když se svým hodnotám vzdálíme, vyhasínáme.

 

V Čechách se víc jak třetina pracujících cítí ohrožena syndromem vyhoření. Je koučing vhodný lék?

Cokoli podporuje tvořivost, vitalitu a aktivitu může být prevencí a částečně i lékem proti vyhoření.  Koučování pomáhá zvyšovat sebereflexi, sebe-důvěru a zodpovědnost. Podporuje kreativitu a aktivitu, řízení, může nám pomoci se vztahy…  Ale mohou být situace, kdy je potřeba lékař, psycholog či psychiatr.  Syndrom vyhoření, přestože tak  není zatím klasifikován, je psychosomatickým onemocněním a může vyžadovat i dlouhou a komplexní léčbu.  Koučování není kouzelná pilulka na vše.

Přečtěte si více o Gabce v samostatném rozhovoru.

Share This