Mia Pavlů

Lektorka, zkušená aromaterapeutka, masérka a  profesionální zdravotnice, která poznatky “klasické” medicíny snoubí s moudrostí čínské a alternativní medicíny.

Energetizující lymfatická automasáž

Praktická Aromaterapie

Jaké je mé životní motto?

Když nemůžeš, můžeš ještě sedmkrát.

Jaké je mé poslání?

Podpora lidí v cestě ke spokojenému životu.

Co vnímám v životě jako důležité a jaké zkušenosti chci předávat dál?

Naučit se žít v jednoduchosti a laskavosti k sobě i druhým.

Proč chci pomáhat  lidem ve firmách?

Lidský faktor a mezilidské vztahy jsou základním předpokladem pro dobrý potenciál a rozvoj firmy.

Jaké mám zkušenosti v oblasti, kterou lektoruji:

15 letá praxe v aromaterapii, osobnostním rozvoji, péči o člověka

www.vuneduse.cz

Share This