Martina Chalupníková

Fyzioterapeutka pro děti a dospělé, Průvodkyně breathwork a meditacemi různého typu 

Rozdýchej stres

WS- Correct posture at work

Odseď si svých 8 hodin

Mindfulness

Jaké je mé životní motto?
Dovol, ať se dech stane Tvým přítelem.
Jaké je mé poslání?

..s dechem, pohybem a meditacemi. Meditace praktikuji více než 20 let a nyní se zaměřuji především na meditaci Vipassanu, ze které vychází Mindfulness. Šíření této meditace mi přináší opravdovou radost.

Stejně tak práci s dechem, tělem a emocemi a vnímavý a jemný přístup ke klientovi propojuji ve své praxi psychosomaticky orientovaného fyzioterapeuta. Propojeni mindfulness a pohybu, který je nám prospěšný a podporuje vzpřímené držení těla vytváří možnost, jak být ve svém těle spokojený a radostný.

Co vnímám v životě jako důležité a jaké zkušenosti chci předávat dál?
Důležité pro mě je být tady a teď, ve svém středu. Stále objevovat a vracet se k harmonii uvnitř sebe sama. Ke klidu a k radosti. Být upřímná sama k sobě. Vidět své strachy, podmínění, chtění a nechtění. Vidět, jak naše ztotožnění s myšlenkami ovlivňuje fyzické tělo a to, jak se následně cítíme. Dovolit si uzdravit sebe sama. To je to, co stále znovuobjevuji a s láskou to předávám dál.
Proč chci pomáhat  lidem ve firmách?

V určitý moment jsem začala vědomě přijímat to, co mi život přináší. A tak se již nebráním sdílet své zkušenosti a sama sebe s ostatními. Ba co víc, zažívám přitom pocit sounáležitosti s ostatními, legraci, možnost sdílení informací, které jsou pro druhé užitečnou a v životě praktikovatelnou novinkou. Těší mne, když vidím i nepatrné krůčky směrem k přijetí sama sebe- svého těla, dechu, života.

Jaké mám zkušenosti v oblasti, kterou lektoruji:
  • registrovaná fyzioterapeutka od roku 1997
  • meditacemi se zabývám již 20 let
  • individuálním a skupinovým dýcháním provázím již 3 roky
  • více o mnou absolvovaných výcvicích a info o mně: zde

www.vedomedychani.cz

Share This