Marek Vich

Lektor mindfulness a change agent.

MINDFULNESS

 

Jaké je mé životní motto?

Buď sám sebou a buď slušný k ostatním. Buď vděčný za každý okamžik, jako by byl tím posledním ve tvém životě.

Jaké je mé poslání?

Pomáhat ostatním lidem i sám sobě žít naplněnější, svobodnější, odpovědnější a pestřejší život.

Co vnímám v životě jako důležité a jaké zkušenosti chci předávat dál?

Jako důležité vnímám poznat sám sebe a mít sám sebe rád takového jaký ve skutečnosti jsem. K tomu mi pomáhá právě mindfulness, neboli schopnost uvědomovat si, co se odehrává v přítomnosti. Díky mindfulness je pro mě každý den příležitostí dozvědět se o sobě něco nového a díky tomu být na konci dne opět o něco více sám sebou. V tom vnímám pravý klíč ke štěstí a efektivitě  – v přijetí naší životní situace taková jaká je, včetně všech silných i slabých stránek. Mindfulness mi v mém životě v tomto směru velmi pomáhá, a proto tuto dovednost předávám dál.

Proč chci pomáhat  lidem ve firmách?

Firmy jsou hlavním tahounem vývoje naší společnosti. Většinu času trávíme v práci. Naše spokojenost, naplnění i zdraví je proto často ovlivněno tím, v jaké prostředí pracujeme. Snažím se tedy lidem ve firmách pomáhat k tomu, aby se jim pracovalo radostněji, smysluplněji a efektivněji.

Jaké mám zkušenosti v oblasti, kterou lektoruji:

Firemnímu vzdělávání se věnuji od roku 2008 a od roku 2013 se zaměřuji na oblast mindfulness. V současné době jsem proškolil stovky lidí z řad manažerů, podnikatelů, studentů i široké veřejnosti. Společně s mým kolegou Janem Burianem jsme na půdě Vysoké Školy Ekonomické v Praze vytvořili program Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v komunikaci a mezilidských vztazích a vhodně tak zapadá do dynamického prostředí dnešních organizací. Vědecký výzkum pod mým vedením poukázal na příznivý vliv účasti v RMT pro snížení stresu, zvýšení schopnosti psychicky zvládat náročné situace, rozvoj empatie i leadershipových dovedností. Vytvoření a vědecké ověření RMT také bylo hlavní součástí mého doktorského studia, které jsem úspěšně zakončil v prosinci 2017. Na VŠE nadále působím jako odborný asistent na katedře managementu. V oblasti mindfulness jsem prošel desítkami školení a retreatů u nás i v zahraničí. Absolvoval jsem též 9 dní terapie tmou a psychodynamický výcvik.

www.mindfulnessclub.cz

Share This