Jana Kyriakou

Lektorka jógy, vědomého pohybu a mindfulness, kouč body-image.

 

Move to be Well

Sleep to be Well

Breathe to be Well

Jaké je mé poslání?

Tělo je náš chrám, ve kterém sídlí velká moudrost. Když mu budeme naslouchat a laskavě o sebe pečovat, budeme mít kapacitu a sílu na laskavost, péči a práci pro druhé. Mým posláním je vést lidi k síle vnímání svého těla, k vědomému zdravému pohybu, k seberespektu, k vnitřnímu klidu a k všímavému, plnohodnotnému a radostnému životu….ať už je startovní čára kdekoliv.
A zároveň lidi pobízím se více smát a tančit tak, jako by se nikdo nedíval.

Co vnímám v životě jako důležité a jaké zkušenosti chci předávat dál?

Sebepoznání, sebepřijetí a autenticitu považuji za základ osobního rozvoje. Pokud si dovedu naslouchat a vím, co jsou mé hodnoty a co potřebuji, je snažší si stanovit záměr na každý den i na dlouhodobější směr, kterým se chci v životě vydávat. Takový svůj kompas. Práce s tělem, pohyb, dech a mindfulness mi pomohly nalézt svůj kompas. Hodnoty, potřeby i záměr každého z nás mohou být odlišné. Každé tělo a člověk potřebuje trochu jiný pohyb, trochu jinou životosprávu, trochu jiný pracovní i osobní režim. Pomáhám lidem najít si ten svůj kompas, respektovat ho a respektovat i kompas ostatních.

Proč chci pomáhat  lidem ve firmách?

Zdravé firmy jsou základem zdravé ekonomiky. A zdravá firma je tvořena zdravými lidmi. Osobní zdraví a spokojenost se odráží v práci a naopak. Špičkové firmy a organizace ve světě jsou si toho již plně vědomy. Chci podpořit tento trend i v České republice a pomoci lidem najít více lehkosti a radosti v každodenním pracovním a osobním životě.

Jaké mám zkušenosti v oblasti, kterou lektoruji:

Přes 20 let se profesně věnuji pohybu a práci s tělem. Od klasického a moderního tance mě má životní cesta vedla k trenérství fitness a pak dále k józe, terapeutickému pohybu a dechu a mindfulness. Jsem certifikovanou lektorkou

–  jógy
–  pilates s fyzioterapeutickým zaměřením
–  jógy smíchu
–  tance
–  mindfulness
Jsem lektorkou programu Embody Love Movement, který se zabývá problematikou body-image a sebepřijetí.
Pracuji s dětmi, mladistvými, dospělými i seniory v oblasti sportu, wellness, školství a zdravotnictví. Založila jsem BeWell Institute www.bewellinstitute.com
Share This