Gabriela Böhmová

Koučka, která podporuje lidi a týmy, které se rozhodly dělat velké věci. Pomáhá jim řídit sebe i druhé a vytvářet dobré vztahy.

Hořet, ale nevyhořet

Sám sobě koučem

Slyšet a být slyšen

Smysluplná pauza

Jaké je mé životní motto?

Být kým jsem.

Jaké je mé poslání?

Pomáhám lidem dělat těžké věci. Podporuji je při hledání, nalézání a dělání toho, co je pro ně smysluplné a důležité. Mí synové říkají, že mou prací je dělat z lidí „džedaje“ ;-) (hrdinové ze Star Wars). S klienty se často dotýkáme sebe-vědomí a smyslu života, práce a vztahů. Ať řešíme time-management, výkon, komunikaci nebo řízení, ladíme vztahy nebo třeba péči o postižené dítě…

Co vnímám v životě jako důležité a jaké zkušenosti chci předávat dál?

Důležité je pro mě dělat to, co mi dává smysl a moci to dělat dobře. Důležité jsou pro mě dobré vztahy. A potřebuji mít čas a energii pro svou rodinu a takzvanou „sebeaktualizaci“: učení,  kontakt s lidmi, s krásou a Smyslem. Když se mi podaří někoho v tomto inspirovat, podpořit či pomoci, mám radost!

Proč chci pomáhat  lidem ve firmách?

Pomáhám lidem tam, kde je to pro ně obtížné a pomoc potřebují.

Velkou část dospělého života trávíme prací. Věřím, že firma může, péčí o potřeby a podmínky zaměstnanců, do značné míry pomoci, aby jejich práce byla důstojná. Aby měli uspokojení z výsledků a  vztahů v práci. A taky, aby měli dost energie  a zdrojů na spokojený čas po práci: na rodinou, přátele, zájmy.  A  k tomu moc ráda přispívám.

Jaké mám zkušenosti v oblasti, kterou lektoruji:

Share This