Daniela Doubravová

Registrovaná fyzioterapeutka pro ČR a členka profesní organizace fyzioterapeutů – UNIFY.

Odseď si svých 8 hodin

Jaké je mé poslání?

Vybrala jsem si práci s lidmi a jejich pohybovým systémem jako zaměstnání, které mne naplňuje a dává mi veliký smysl. Baví mě pracovat s lidmi a pomáhat jim k tomu, aby jejich těla nebyla zdrojem bolesti a nepříjemností, ale naopak jim poskytovala radost z pohybu. Nejraději mám prevenci, ale samozřejmě se nelze omezovat jen na ni. Mým posláním je zkrátka provést klienty při uvědomování si jejich vlastního těla, odstraňování negativních návyků a změně pohybu k lepšímu – od základů.

Co vnímám v životě jako důležité a jaké zkušenosti chci předávat dál?

Vzhledem k mé práci fyzioterapeutky vidím, jak dalece tělesný komfort či diskomfort ovlivňuje kvalitu života lidí. Vnímám, že pohyb je základní funkce lidského těla, díky které plníme naše potřeby v té nejbazálnější formě, ale také si díky této „funkci“ můžeme plnit naše sny a užívat si život. Pohybem ovlivňujeme nejen tělo, ale i celého člověka v komplexním pohledu na něj.

Proč chci pomáhat  lidem ve firmách?

Praktická osvěta a prevence zaměřená na lidi vykonávající takzvaná sedavá zaměstnání přímo ve firmách je z mého pohledu velmi důležitá, protože je to účinná cesta přímo u zdroje příčin potíží. Je zaměřená k předcházení a minimalizaci následků nadměrné zátěže specifických částí pohybového aparátu, degenerativních změn a dalších negativních dopadů dlouhodobého statického sedu, kterými jsou tito klienti ohroženi. Nejčastějším problémem, se kterým se fyzioterapeut setkává u svých klientů, jsou bolesti zad. Právě proti těmto obtížím jsou postupy a workshopy v rámci firmy zaměřeny a předávány, díky zkušenostem z praxe s těmito klienty.

Jaké mám zkušenosti v oblasti, kterou lektoruji:

  • Jsem fyzioterapeutka od roku 2002, s praxí v ambulantních i lůžkových rehabilitačních a fyzioterapeutických ordinacích. Mám každodenní zkušenost s klienty s bolestí zad, kteří mají stejnou pracovní anamnézu – sedavé zaměstnání.

www.fyziomotion.cz

Share This