STOP  PRESENTEEISMU

Presenteeism výrazně snižuje produktivitu práce, vytváří skryté náklady a snižuje angažovanost zaměstnanců.

Presenteeismus je:

K

...skrytý náklad pro firmu

K

...ze 75 % příčina poklesu produktivity práce

K

...následek akutních, ale i dlouhodobých zdravotních problémů

K

...následek akutních, ale i dlouhodobých zdravotních problémů

K

...projev nespokojenosti a neangažovanosti

K

...vytvářen i nejasným popisem práce či špatnými mezilidskými vztahy

Pochopit příčiny presenteeismu, snížit jeho výskyt, pomoci zaměstnancům zlepšit své zdraví, zvýšit spokojenost a probudit v nich chuť pracovat naplno, to jsou principy a myšlenky, které stojí za naší produktovou řadou workshopů, konzultací a koučování.

8 hodin v práci smysluplně prožít

Mít jistotu doručení očekávaných výsledků práce

Rozloučit se s fyzickou a psychickou nepohodou

Skryté ztráty a míru presenteeism Vám můžeme změřit v rámci ukazatelů firemního wellbeing v modelu FreshBottomLine.

Share This