Dělají to po svým, pro sebe a rádi. Firmy a organizace, které mají své lidi opravdu na první místě a pečují o sebe a pracovní prostředí prostě jinak, víc, lépe, a vyplácí se jim to. V rámci nového projektu Průkopníci wellbeing inspirují další firmy a nenávratně se snaží změnit práci v českém prostředí.

Praha, 10. května 2018

Wellbeing v práci je téma, které hýbe firmami na západ od našich hranic a pomalu si razí cestu k nám. Česky bychom řekli blahobyt nebo prosperita, pod anglickým wellbeing si však lépe představíme lidský přístup v práci, ale zároveň takový, který rozvíjí potenciál zaměstnanců na maximum a zvyšuje výkonnost.

„Až 80 % podniků kótovaných na londýnské burze má zpracovanou wellbeing strategii. Více jak polovina britských firem má stanovený budget na wellbeing programy a aktivity,” uvádí Michaela Skalniková ze společnosti MyRefresh. Právě Velká Británie a USA jsou v přístupu wellbeing v práci nejdál.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

Kdo jsou Průkopníci wellbeing a jak mění české pracovní prostředí?

I u nás již působí firmy, které jsou velmi úspěšné a jejich pracovní prostředí, firemní kultura a péče o své zaměstnance se vymyká standardu na trhu, či v daném odvětví.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

Jedním z prvních průkopníků je výrobní společnost SOLEA CZ, která zaměstnává z více jak 71% lidi se zdravotním omezením. Vyrábí plastové a kovové díly pro automotive. Vyniká tak především v přizpůsobení pracovního prostředí svým zaměstnancům, ale i v systému svobodného řízení firmy s navázaným systémem odměňování. Neustálé sebe-vzdělávání a rozvoj je vybíraný s ohledem na přesah do osobního života a podporu celkového wellbeing. “Máme velkou radost z toho, když vidíme, že se někomu zlepšuje zdravotní stav, protože má práci, ve které se cítí dobře a vidí v ní smysl,” říká Blanka Mičková ze společnosti SOLEA CZ.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

IT společnost Etnetera po právu inspiruje svou průkopnickou firemní kulturou. Pyšní se tzv. zmrdfree firemní kulturou. Jakýkoli rušivý element v podobě lidsky nekompatibilního jedince vždy vede k odchodu daného zaměstnance. To navíc doplňuje plochá organizační struktura a důvěra jako základní stavební kámen. Pro odborné vzdělávání, ale i sbližování kolektivu v Etneteře funguje TechLunch, Kódohraní, či Snídaně s kořeny. Etnetera je nejen průkopníkem v přístupu k lidem, ale i v přístupu k řízení firmy.

“Příjemnou externalitou našeho konání jsou nižší náklady na HR – pozitivně vnímaná značka zaměstnavatele je naší výhodou v hiringu, tolik klíčového pro každou pražskou IT firmu,” vysvětluje Kristýna Pilná, marketing manager ve společnosti Etnetera.

Dalším průkopníkem je plzeňský KS Europe, výrobní firma s 1000 zaměstnanci převážně v manuálních profesích. Wellbeing je dlouhodobý projekt s několika pilíři, jedním z nich je Zdraví zaměstnanců jako celek, zahrnuje například ergonomii pracovních pozic, dny zdraví, stravování, či finanční benefity na vybrané služby. KS Europe vniká i v integraci cizinců ve společnosti a mimořádně podporuje kulturní diverzitu.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

 “Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních výrobních společností, která s takovýmto projektem začala. U nás opravdu platí, že naše zaměstnanci jsou vnímáni jako největší kapitál firmy.” uvádí Lenka Zápalová, personalistka společnosti KS Europe.

Pravidelně budou uveřejňovány příběhy dalších Průkopníků wellbeing napříč Českou republikou a odvětvími. “Je důležité mluvit o pozitivních příkladech firem v oblasti wellbeing, vidět, že to jde, inspirovat další firmy a radovat se společně, kam se české pracovní prostředí posouvá,” doplňuje Michala Skalníková.

Příběhy Průkopníku wellbeing naleznete zde: www.prukopnici.cz

O wellbeing platformě MyRefresh

Wellbeing platforma MyRefresh vznikla v roce 2017. Jejím posláním je zlepšovat pracovní podmínky a prostředí. Sdružuje zkušené lektory a odborníky ve specifických oborech a unikátní know-how v oblasti wellbeing pro firmy v České republice. Spolupráce s MyRefresh je v oblasti konzultací a strategického poradenství, praktických workshopů, dnů zdraví a zaměstnaneckých benefitů. Nový projekt PRŮKOPNÍCI WELLBEING chce přispět k naplnění dlouhodobé vize, aby se wellbeing stal standardem v českém pracovním prostředí.  

Co je to wellbeing v práci?

„Wellbeing nejsou lázně. Je to pohoda, při které se dosahuje požadovaných výsledků – že to nejde skloubit?  To si myslí mnoho lidí, ale časem přijdou na to, že je to krásná cesta. Vnímat potřeby své, potřeby organizace i druhých lidí, dát možnost jejich naplnění, vidět, jak lidé až vzkvétají, a to i bez složitých motivačních mechanismů a benefitů. Jde to. Neboť lidi práce baví, naplňuje je a dávají práci kus sebe. To je firemní wellbeing, když se zaměstnanec i firma má dobře. A dobře se má i okolí, komunita, společnost. Nejen kvartál nebo rok, ale desetiletí,“ vysvětluje Michaela Skalníková, Chief Refresher.

Share This