Práce odkudkoli, je to možná malý krok z postele k notebooku, ale velký pro firemní kulturu. Home office je velmi chtěný, trendy a in benefit. Jeho služebně starší kolegové, jako jsou stravenky, poukázky na sport či týden dovolené navíc, patří do vitrínky očekávaného standardu. V MyRefresh jsem se u příležitosti blížícího se Dne práce odkudkoli 21. září zamysleli, jestli nám opravdu home office slouží tak, jak má?

2-3 DNY MIMO KANCELÁŘ JSOU IDEÁLNÍ

OSN letos vydala zprávu „Working anytime, anywhere: The effects on the world of work“ na základě průzkumu mezi zaměstnanci v 15 státech. Práci odkudkoli zkoumali celkem ve třech skupinách, a to od vysoce mobilní, přes pravidelně pracující mimo kancelář, po kombinaci práce z kanceláře i z domova.

Potvrdilo se, že zaměstnanci využívající možnosti pracovat mimo kancelář…

L
jsou opravdu produktivnější

L

pracují déle

L

a mnohem intenzivněji

K

jsou daleko více vystaveni silnému stresu

K

trpí více nespavostí

K

mají více narušené fungování domácnosti

Vědci vyhodnotili nejlépe variantu kombinace home office s prací v kanceláři, přičemž 2-3 dny mimo kancelář jsou ideální. Pro mnoho zaměstnavatelů je práce mimo kancelář ještě stále spojena s předsudky. Vydaná zpráva upozorňuje na zatím spíše opomíjená rizika spojená s trendem home office.│1

│1

 │1: (Eurofound and the International Labour Office, 2017)

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

HOMO OFFICE POUZE NA PŘEDPIS

Proč tedy tak moc toužíme utéct z kanceláří? Správně stanovit diagnózu svých potřeb, je nejen v tomto případě více jak polovina úspěchu. Všechno tedy začíná a končí u jednoduché otázky: „Proč?“ Proč potřebuji pracovat z domova, z kavárny, z hor? Proč potřebuji pracovat odkudkoli, jen ne z kanceláře?

…protože (místo pro Vaši odpověď. Zkuste alespoň 5 protože.)

…protože, kdo by nechtěl celý den pracovat v pyžamu.

…protože dojíždění zabere přes 2 hodiny denně.

…protože potřebuji mít klid a soustředit se.

…protože můžu pracovat, kdy potřebuji, ať brzy ráno nebo přes noc.

…protože nemám jesličky ani hlídání.

…protože potřebuji mamince posekat zahradu.

…protože se nemusím tvářit, že pracuji, když nepracuji.

Pochopit své skutečné potřeby a najít vhodnou cestu, jak je naplnit v rámci možností svojí pracovní pozice v konkrétní firmě, není jen základ osobní pohody  neboli wellbeingu,│2 ale i nutná podmínka pro využívání práce odkudkoli efektivně. Práce mimo kancelář rozhodně není všelék.

Home office je benefit, který pomáhá naplňovat naše vyšší potřeby. A těm má smysl, aby se firma věnovala, až bude dostatečně vnitřně zdravá v základech. Tedy, když je schopna pochopit a postupně naplnit základní potřeby svých zaměstnanců.

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

Pro zajímavost zpráva „The workplace revolution – A picture of flexible working 2017“ od společnosti Regus shrnuje průzkum mezi více než 20 000 pracovníky z celého světa. Mezi nejčastější uváděné důvody pro home office byly – potřeba změnit prostředí, přímo si odpočinout od běžného kancelářského prostředí, možnost lépe se koncentrovat, věnovat se plně své práci bez rušivých kolegů a vyzvánějících telefonů. Přibližně polovina respondentů ve flexibilní práci mimo kancelář vidí méně času stráveného dojížděním a více času s rodinou. 35 % manažerů a vedoucích plánuje v tomto roce svým týmům umožnit home office až dva dny v týdnu, 11 % z nich i celý týden. │3

│2, 3

│2: Stav fyzické, psychické, sociální pohody jednotlivce.

│3: pro více informací (Regus, 2017)

DOMOV JE NÁŠ, HOME OFFICE JE TEDY V NAŠICH RUKOU.

Remote work, home office, teleworking, nebo jakkoliv budeme práci odkudkoli nazývat, každopádně nestojí a nebude nikdy stát na jednotlivých paragrafech zákoníku práce a vnitřních předpisech, ale na důvěře, kvalitní technice a předně schopnosti sebe-vědomí a sebe-řízení.

Home office je v českém prostředí trend teprve posledních deseti let. Remote management je tedy zatím spíš metoda pokus-omyl a přejímání osvědčených praktik za zahraničí. Práce z domova staví na disciplinovaném zaměstnanci, tedy takovém, který umně plánuje, je schopen vlastní psychohygieny a má možnosti vytvořit si pro práci z domova vhodné pracovní podmínky. Kvalita a podoba home office stojí na vás.

Základem, bez kterého to opravdu fungovat nebude, jsou jasně domluvená pravidla spolupráce „na dálku“ se svým okolím, minimálně s nadřízeným, kolegy, rodinnými příslušníky a spolubydlícími (i těmi čtyřnohými).

 

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

Sepsali jsme nejdůležitější praktické kroky, díky kterým vám home office bude opravdu sloužit jako benefit.

Nepřepalte start a nepodceňte přípravu – v klidu si vypište všechny své důvody a očekávání od práce z domova či odkudkoli. Nezapomeňte na možné obtíže či rizika a na to, co bude třeba zajistit, aby práce na dálku byla efektivní.

A pokud benefity převáží, jdeme na to…

1. Požádejte zaměstnavatele o možnost home office.

2. Zvažte vhodnou kombinaci home office a práce v kanceláři.

3. Domluvte si jasné podmínky spolupráce a vyjasněte si očekávání v práci, ale i doma.

4. Ujistěte se, že si umíte práci a čas vhodně samostatně organizovat a řídit. Přečtěte si tipy a doporučení freelancerů. Nejeden z nich právě i kvůli možnosti pracovat “kdykoli kdekoli” odešel ze zaměstnání a se slastmi i strastmi home office mají a sdílí zkušenosti. Dovednosti a návyky se dají učit a trénovat.

5. Vytvořte si doma vhodné pracovní prostředí (ona totiž poetická práce s notebookem na gauči, v posteli i na špatné židli může časem docela bolet). Nebo vykročte za hranice vašeho domova. Home office, může být odkudkoli – třeba z coworkingu, kavárny nebo z parku… jediným limitem je vaše fantazie a kvalita připojení ?.

6. Pečujte o svou fyzickou a mentální kondici. To samozřejmě platí, ať pracujete ve firmě nebo kdekoli jinde!

7. Pokud to bude potřeba, požádejte svého zaměstnavatele, aby vám pomohl a vybral z nabídky služeb MyRefresh, workshop, koučování nebo jinou službu, která usnadní práci odkudkoli vám a třeba i vašim kolegům.

Reference

Eurofound and the International Labour Office. (2017). Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Načteno z Joint ILO–Eurofound report: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_544138.pdf

Regus. (2017). A picture of flexible working 2017. Načteno z The workplace revolution: https://www.regus.co.uk/work-uk/wp-content/uploads/sites/131/2017/04/Report3.pdf#_ga=2.132975182.1560662130.1505293299-1780205382.1505293299

Share This