Pokud hledáte rychlá, bezbolestná a líbivá řešení, jak zvýšit spokojenost a ozdravit svou firmu, tak jste na špatné adrese. Firemní wellbeing jde až na dřeň samotné výkonnosti, efektivity, retence talentů a profitability. Patrik Watt, ředitel Bupa UK│1, ve svém editorialu k wellbeingové studii FTSE 100 public reporting uvedl: „Důležité zjištění tohoto reportu je – co můžeme změřit, dokážeme i řídit.“

Uvedený report čerpá z výzkumu mezi 100 firmami, které v součtu zaměstnávají 6,3 milionů zaměstnanců po celém světě.  Jedním ze závěrů výzkumu je jednoznačně pozitivní korelace mezi mírou firemního wellbeingu a finanční výkonností podniku│2. Wellbeing a engagement tedy dokážeme změřit, a i proto by právem měly patřit mezi strategické body na agendě představenstva vaší firmy.│3

FIREMNÍ WELLBEING JAKO ZÁCHRANNÁ BRZDA.

Ekonomicky aktivní část populace je v Čechách v podobné kondici jako naše osobní železniční doprava. Stárne, nevyužívá svůj potenciál a potřebuje projít razantními změnami. V roce 2015 zaplatil stát na dávkách nemocenského pojištění 24,1 mld. Kč a celkově přišlo stonáním nazmar 63,2 mil. dní. Za 20 % pracovních neschopností se skrývají nemoci svalové a kosterní soustavy. Čtvrté nejčastěji předepisované léčivo je určeno na léčbu nervového systému. Čtvrtinu dospělých pacientů sledují praktičtí lékaři pro hypertenzi. Více jak polovina Čechů trpí nadváhou nebo obezitou. Syndromem vyhoření se cítí ohroženo 34 % Čechů.│4

45 % BRITSKÝCH FIREM MÁ NASTAVENOU WELLBEINGOU STRATEGII

Obdobná čísla trápí i další evropské země. Vlády našich západních sousedů ve spolupráci se zaměstnavateli a profesními neziskovými organizacemi už zatáhly za záchrannou brzdu.

Osobní wellbeing každého zaměstnance je prostě základ pro zvládnutí dlouhodobé výkonnosti a efektivity. Bez něj se vlak opět nerozjede.  Firemní wellbeing je nejen přirozená nezbytnost, ale i reakce na absenteeismus, presenteeismus a současné demografické změny pracující populace. Wellbeing mění léty pod kůži vžité paradigma pracovní výkonnosti a požadavků zaměstnavatele i zaměstnance.

│1,2,3,4

 │1: jeden z největších mezinárodních poskytovatelů zdravotních služeb (Ústav Zdravotnických Informací A Statistiky ČR, 2015)

 │2: měřeno k vlastnímu kapitálu a celkovému objemu aktiv (Ústav Zdravotnických Informací A Statistiky ČR, 2015)

 │3: (Business In The Community, 2014) (Psychiatrická Klinika 1. Lékařská Fakulta UK A VFN, 2015)

 │4: (MPSV, 2016)

Globální konkurence a následky doznívající recese vyhrotily pracovní tlak a tempo, v jakém mají firmy dosahovat soustavného meziročního růstu. Boom mobilní technologie nezvratně zrušil poslední hranice mezi soukromým a pracovním životem. Jsme „online“ všude – na dovolené, na záchodě, v nemocnici – a je tak stále těžší zastavit lavinu pracovního stresu a nechat zregenerovat tělo i duši. Je stále těžší zdravě a spokojeně žít, ne jen přežívat.

POUZE 17 % ČECHŮ DODRŽUJE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

  • https://www.facebook.com/mrefresh/
  • https://www.linkedin.com/company/my-refresh/

BEZ ŠKATULKY A DEFINICE.
WELLBEING JE PŘIROZENÝ.

Firemní wellbeing nenabízí univerzální řešení, které sedne všem firmám. Je to komplexní přístup a přesvědčení. Nesedí mu ani zaškatulkování do uniformní definice. Profesní nezisková organizace CIPD například uvádí definici – „Vytváření takového prostředí, které podněcuje stav spokojenosti, aby zaměstnanci mohli přímo vzkvétat a dosahovat svého plného potenciálu ve svůj vlastní prospěch a v prospěch jejich zaměstnavatele.“ Nicméně CIPD poté na dalších dvaceti stránkách pokračuje ve vysvětlování, co všechno vlastně firemní wellbeing je│5.

Firemní wellbeing bývá často chybně chápán jako jednostranná investice zaměstnavatele ve formě benefitu. Naopak jde o synergický vztah, kdy zaměstnavatel společně se zaměstnancem vědomě vytváří určitý prostor a plně ho využívají.

I když je wellbeing výrazně subjektivní a individuální pro každé odvětví, národ, firmu i zaměstnance, má společné principy a pilíře. Zaměstnavatel řídí odpovědně své lidské zdroje s ohledem na zachování stavu fyzické, psychické, sociální pohody│6 svých zaměstnanců. To klade vysoké nároky na management, pracovní prostředí, procesy a celkovou kulturu otevřenosti. Naplnění wellbeingové podstaty je ale samozřejmě již individuální odpovědností konkrétního zaměstnance vyžadující míru sebereflexe, uvědomění a edukace.

Wellbeing ve svém plném rozsahu působí skoro až nedosažitelně jako vrchol Maslowovy pyramidy. Důležitý je tak i jeho pozitivní charakter, důraz na prevenci a schopnost postupnými systematickými kroky dosahovat zlepšení.

„WELLBEING JE V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH NAPROSTO NOVÉ TÉMA…“

NEZASTAVUJEME, MÁME ZPOŽDĚNÍ.        
JAKÁ JE DALŠÍ STANICE?

V Čechách téměř 7 milionů obyvatel patří do ekonomicky aktivní populace. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze v roce 2014 představila vůbec první národní studii na téma „Stres, deprese a životní styl v České republice“ s reprezentativním vzorkem pracujících ve věku 25–65 let z celé republiky. Ani ne pětina pracujících dodržuje pravidla zdravého životního stylu. Třetina pracujících trpí nadměrnou únavou a nevěnuje se ani jeden den v týdnu fyzické aktivitě v délce alespoň
30 min pro účely zdraví│7. Výsledky výzkumu jsou více než znepokojivé. Na druhou stranu konečně existuje vědecké zmapování aktuálního stavu v České republice a je možné s výsledky šetření pracovat. Vzhledem k propojenosti trhů a globalizaci lze určitě čerpat zkušenosti a inspiraci ze zahraničí.

Ve Velké Británii byla Asociací pro odměňování a benefity zaměstnanců uveřejněna studie „Employee Wellbeing Research 2017: The evolution of workplace wellbeing in the UK.“ Téměř

│5,6,7,8

│5: (Chartered Institute of Personnel and Development , 2007)

│6: mj. oficiální definice pro zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO)

│7: (Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta UK a VFN, 2015)

│8: (Reward and Employee Benefits Association (REBA), 2017)

polovina britských firem má jasně definovanou strategii wellbeingu. 80 % zaměstnavatelů soustředí svojí wellbingovou strategii na podporu zlepšení duševního zdraví a fyzické kondice svých zaměstnanců│8.

„Wellbeing je v českých podmínkách naprosto nové téma. Lidé ho mají spíše spojené s tématy, která pokrývají wellness, čili fyzično a odpočinek. Wellbeingem jako takovým se v ČR aktuálně zabývají už dvě firmy. Rámcovou představu o celém konceptu firemního wellbeingu mívají především klienti se zahraniční mateřskou společností, nejčastěji z Velké Británie, USA, Nizozemí a Německa. Se zodpovědným přístupem podporujícím wellbeing firmy i zaměstnanců je možné se setkat v menších a často rodinných firmách, kde se tak děje velmi intuitivně. Prvním krokem je šířit osvětu a na reálných číslech ze zahraničí ukázat, že wellbeing dlouhodobě pomáhá firmám šetřit náklady a zvyšuje prosperitu,“ vysvětluje Michaela Skalníková z MyRefresh.

VYSTUPUJETE, NEBO JEDETE DÁL?

Reference

Business in the Community. (2014). FTSE 100 public reporting – Employee engagement and wellbeing. Načteno z Business in the Community: https://wellbeing.bitc.org.uk/sites/default/files/bitc_workwell_public_reporting_benchmark_summary_report_2014_1_0.pdf

Chartered Institute of Personnel and Development . (2007). What’s happening with well-being at work? . Načteno z CIPD: https://www2.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/DCCE94D7-781A-485A-A702-6DAAB5EA7B27/0/whthapwbwrk.pdf

MPSV. (2. 5 2016). Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015. Načteno z MPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/25745/TZ_-_Vyvoj_socialnich_vydaju_MPSV_v_roce_2015.pdf

Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta UK a VFN. (4. 5 2015). Stres, deprese a životní styl v ČR. Načteno z 1.LF UK: https://www.lf1.cuni.cz/stres-deprese-a-zivotni-styl-v-cr-lf1

Reward and Employee Benefits Association (REBA). (2017). ‘Employee Wellbeing Research 2017: The evolution of workplace wellbeing in the UK’. Načteno z Small Business UK: http://smallbusiness.co.uk/wellbeing-strategies-improve-engagement-2537123/

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2015). Psychiatrická péče 2015. Načteno z ÚZIS ČR: http://www.uzis.cz/node/7576

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2015). Zdravotnická ročenka České republiky 2015. Načteno z ÚZIS ČR: http://www.uzis.cz/node/7693

Share This