Nadřízení čekají, že naplníte cíle, vaši lidé zas potřebují vaši podporu a jasné informace. Podle Gallupova výzkumu jste to právě vy a vaši manažerští kolegové, na kom nejvíce záleží, jak se bude lidem ve firmě dařit. U zaměstnanců, kteří se cítí podporování svým manažerem (mají informace, šéf se jich zastane a podpoří), je o 70% menší pravděpodobnost, že budou trpět syndromem vyhoření. Podle stejného výzkumu jsou však manažeři sami, ještě více než jimi vedení lidé, ohroženi syndromem vyhoření. 

CO S TÍM A KDE ZAČÍT?

Logicky u sebe. Důslednou péčí o sebe.  Platí pro vás vše, o čem jsme psali v předchozím článku. Psychohygiena, sebereflexe, čas pro sebe, blízké a koníčky vám dodají energii. A mějte na mysli, že stejně, jako je vyhořelý manažer významným rizikovým faktorem pro své lidi, vaše svěžest, radost a schopnost zvládat stres má také tendenci být infekční. Nastavujete normu, kterou má váš tým tendenci napodobovat. 

Významně spolutvoříte a ovlivňujete  firemní kulturu. Přispíváte k tomu, zda staví více na principech takzvaného Growth mindset – prorůstového myšlení nebo  Fixed mindset – fixovaného myšlení.  Zatímco tradiční fixované myšlení sází na jistoty, maskuje chyby a udržuje zavedené pořádky, prorůstové myšlení se experimentů a změn nebojí. V chybách vidí podmínku učení. Žádá o pomoc a zpětnou vazbu, včetně té odhalující nedostatky. Místo absolutních výsledků sleduje proces – zlepšení se počítá. 

Právě zaměření na pokrok a učení se z chyb bez pocitu trapnosti pomůže vám i vašim lidem udržet si zájem a radost z práce, i když zrovna nebodujete na všech frontách. Relaxovaná mysl je živnou půdou teď tolik poptávanému inovativnímu – tvořivému myšlení. 

A co vám radí výzkumníci z Gallupova institutu?

5 způsobů, jak může manažer prevenovat vyhoření v práci:

 1. Poslouchat své lidi a zabývat se jejich problémy spojenými s prací
  – o 62 % snižuje riziko vyhoření vašich lidí.
 2. Podporovat týmovou  spolupráci a vzájemnou podporu
  – kolegové si totiž navzájem lépe rozumí, znají svou situaci a jsou schopni si efektivněji poradit a pomoci
 3. Dát prostor každému názoru / názoru každého
  – zjišťujte názory a věnujte pozornost – dáváte tím lidem pocítit vlastní významnost a přínos pro tým a výsledky. Zároveň podporujete jejich zodpovědnost a pocit kontroly.
 4. Smysluplnost práce
  – vašim důležitým úkolem je spojovat poslání a cíle firmy s konkrétními činnostmi vašich lidí.
 5. Zpětná vazba a rozvoj silných stránek lidí
  – rozvoj silných stránek a zaměření na úspěch, nikoli na problém snižuje stres.

Gallup: Employee Burnout,
BEN WIGERT AND SANGEETA AGRAWAL

A JAK ZAČÍT? VYBERTE SI WORKSHOP PODLE SVÝCH POTŘEB

>> WORKSHOP <<

ANEBO NÁS KONTAKTUJTE
>> KONTAKTOVAT <<

Share This