V roce 2019 jsme pro společnost MICROSOFT CZ vytvořili unikátní program LIVE WELL IN THE MODERN WORLD OF 24/7.

Prvním krokem bylo poznat potřeby zaměstnanců a vytvořit jim na míru vhodné programy, které je efektivně podpoří.

PROJEKT MĚL DVĚ ČÁSTI

  • nejdříve jsme mapovali potřeby lidí v práci – se třemi skupinami zaměstnanců jsme zjišťovali a pomohli jim uvědomit si, co potřebují proto, aby mohli a chtěli pracovat dobře a rádi. Co jim v tom pomáhá a co jim v práci brání.
  • na základě mapování jsme vytvořili a realizovali zaměstnancům na míru 3 různé workshopy. Učili se vytvářet si pro sebe, svou práci i kondici lepší podmínky a odstraňovat překážky.
  • pro HR oddělení a vedení společnosti jsme zpracovali analýzu potřeb jejich lidí a návrhy možných opatření, kterými mohou v kontextu firemního prostředí podpořit jejich pracovní podmínky, motivaci a schopnost aktivně pečovat o své zdraví, výkonnost a spokojenost.

Co o projektu říká Martin Hasinec, HR Manager Microsoft CZ & SK:

Jaký cíl jste sledovali tímto programem?

Navázali jsme na aktivity, které jsme s MyRefresh realizovali minulý rok. V minulém roce jsme se zaměřili především na návrat lidí k sobě samým v tématech jako je work-life balance, mindfulness, relaxace v práci, zvládání stresu a zdravá výživa. Tento rok jsme se rozhodli do témat proniknout ještě více do hloubky a zaměřit se na individuální potřeby našich zaměstnanců v Čechách i na Slovensku.

Jaké efekty projektu pozorujete?

Efekt spolupráce budeme moct vyhodnotit později, ale už teď vnímáme pozitivnější atmosféru mezi zaměstnanci, jelikož věří, že jim nasloucháme a snažíme se jim v jejich potřebách vyjít vstříc. Nemůžeme splnit každou potřebu, ale tam, kde to dává smysl a může pomoci lepšímu pracovnímu klimatu a vyšší spokojenosti zaměstnanců jsme připraveni investovat. Všechny dámy z MyRefresh vnímám jako veliké profesionálky, které své práci rozumějí. Hlavně si ale cením jejich obrovské otevřenosti, schopnosti naslouchat, designovat projekt na potřeby firmy, ale hlavně obrovské lidskosti a citu pro kolikrát nelehká témata.

Čím plánujete na program navázat? Plánujete nějaké další kroky? Jaké?

Analýza kterou jsme dostali je velmi detailní dokument, který pokrývá celou škálu potřeb našich zaměstnanců, ale zejména návrhy na řešení. A to od velmi taktických po strategické, dlouhodobé aktivity. Je to běh na dlouhou trať, ale nyní aspoň víme, kam máme jít.

Nyní nás čeká prezentace analýzy našemu vedení a od ní se odrazíme s realizací dílčích úkolů a změn, u kterých věříme, že budou mít pozitivní vliv na naše pracovní prostředí a vyšší spokojenost našich kolegů. I nás samotných.

Share This