HOMO OFFICE

aneb, minimalizujme stres a nedorozumění a využijme pozitiva práce na dálku

Zpráva z mezinárodního výzkumu OSN „Working anytime, anywhere: The effects on the world of work“ potvrdila, že zaměstnanci využívající možnosti pracovat mimo kancelář,  jsou opravdu produktivnější. Pracují déle a mnohem intenzivněji. Zároveň však práce odkudkoli vymazává poslední pomyslnou čáru mezi osobním a pracovním životem. Zaměstnanci tak pracují (jsou v pohotovostním režimu) mnohdy 24 hodin / 7 dní v týdnu s pauzami na soukromý život. Ve srovnání s kolegy, kteří využívají pouze kanceláře, jsou tak i vystaveni daleko více silnému stresu a mají problémy se spánkem…
u

Co je potřeba ošetřit, aby práce odkudkoli (také Home Office - HO) přinášela očekávané ovoce?

 

Kladete si tyto otázky? 

u

Má pro naši firmu a naše zaměstnance HO smysl?

 
Z

podpoříme sebereflexi a monitorování potřeb zaměstnanců a firmy

 
u

Jak HO nastavíme a co a jak tomu ve firmě uzpůsobíme?

 
Z
ujasníte si, jaké formy a kombinace práce z firmy a HO vám nejlépe vyhoví 

ujasníte si, jaké máte potřeby na zázemí, technologie a prostory, aby vyhovovaly ergonomii práce a jaké zázemí potřebují u vás ve firmě zaměstnanci, pracující částečně na HO

u

Jak zařídíme, aby firma, zaměstnanec na HO i kolegové v týmu věděli, kdy, od koho, co může čekat a na co se spolehnout?

 
Z
podpoříme vedení, tým i jednotlivce, aby si vyjasnili svá očekávání a konkrétně se dohodli na pravidlech
u

Jak podpoříme týmovou dynamiku, spolupráci, sdílení, motivaci a neformální vztahy?

 
Z
podpoříme formální i neformální komunikaci v týmech, vzájemné poznání a vztahy

podpoříme vás v prevenci a řešení konfliktů

u

Jak pomůžeme zaměstnancům, aby byli opravdu produktivní?

 
Z
zlepšíme sebeřízení, sebekoučování, time management, ale třeba také nastavení rodinného fungování, work-life balance aj. vašich zaměstnanců
u

Jak podpoříme vitalitu a zdraví zaměstnanců na HO?

 
Z
připravíme pro vás spoustu zajímavých kurzů a workshopů podporujících zdravou práci

A pokud budete tápat, podívejte se, s čím a jak vám může pomoci MyRefresh?

Z
ujasnit si, jaké formy a kombinace práce z firmy a HO vám nejlépe vyhovují
Z
podpoříme vedení, tým i jednotlivce, aby si vyjasnili svá očekávání a konkrétně se dohodli na pravidlech
Z
podpoříme vás v prevenci a řešení konfliktů
Z
ujasníte si, jaké máte potřeby na zázemí, technologie a jak nastavit správně procesní fungování
Z
zlepšíme sebeřízení, sebekoučování, time management

Výběr konkrétních workshopů a konzultací

zpětná vazba

fresh snack

ergonomie při HO

sebeřízení, plánování

zvládání stresu

mindful work

posviťte si na procesy

Share This